ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561
กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี นำโดยนายบรรลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาครบุรี พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561 โดยมีการติดตามผลการงานดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกปภ.สาขา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937