ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยในการจัดประชุมดังกล่าวได้มี นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นประธานในการประชุมด้วย พร้อมกันนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ได้มีการมอบรางวัลให้ นางสาวปิยวดี  ปลื้มฤดี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 6 พนักงานดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937