ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วม "พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วม "พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี นางเบญจมาศ  ศรีธรรมพินิจ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937