ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้จัดกิจกรรม ๕ ส.(Big Cleaning Day) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลวันสงกรานต์และกิจกรรมกีฬา โดยมี นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด
..........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937