ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2561
กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า( Morning Talk ) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ วัฒนนธรรมองค์กร กลยุทธ์สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ในวันที่่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937