ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในโครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก จ.สระบุรี
กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในโครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในโครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลำน้ำ ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาต้นไม้ลำน้ำ เพื่อให้มีน้ำดิบไว้สำหรับผลิตน้ำประปา รวมถึงการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า และร่วมกันปล่อย EM Ball (ตัวช่วยบำบัดน้ำเสีย) ลงสู่ลำคลอง พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าว กปภ.สาขามวกเหล็ก ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ไปแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937