ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ล้างถังตะกอนตามโครงการการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
กปภ.สาขานครนายก ล้างถังตะกอนตามโครงการการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  มอบหมายให้ นายพิเชษฐ  ชูศักดิ์  หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันล้างถังตกตะกอน  ณ สถานีผลิตและจ่ายน้ำนครนายก ตามโครงการการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ ที่จะได้รับน้ำประปาที่ใสสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937