ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำคง
กปภ.สาขาพิมาย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำคง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายให้การต้อนรับโครงการศึกษาดูงาน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)  ณ สถานีผลิตน้ำคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937