ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 แต่งกายชุดไทย ให้บริการผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 แต่งกายชุดไทย ให้บริการผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 แต่งกายชุดไทย ให้บริการผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการที่สำนักงานการประปาสาขาปทุมธานี ทั้งการรับชำระค่าน้ำ ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน และบริการด้านอื่นๆ สร้างความพึงพอใจและคำชื่นชมจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก และเพื่อความสวยงามโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี
.............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937