ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคี ความเคารพนับถือระหว่างกัน พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาปทุมธานี ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937