ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk ครั้งที่ 7/2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk ครั้งที่ 7/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk ครั้งที่ 7/2561 สนทนายามเช้า  ณ ห้องประชุมผู้จัดการฯ โดย มีการสนทนาเกี่ยวกับ การติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการน้ำสะอาด WSP ติดตามการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC และแผนการจัดการน้ำดิบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง
................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937