ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
กปภ.ข.2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมสรงน้ำรพะพุทธรูป พระแม่ธรณีและรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร โดยในปีนี้ นายชโยดม กาญจโนมัย รก.รปก4 ให้เกียรติมาร่วมในพิธี พร้อมด้วยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 เพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937