ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 เข้าร่วมโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"
กปภ.ข.2 เข้าร่วมโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2561 พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ นั้น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขารังสิต(พ) และกปภ.สาขาปทุมธานี ได้ส่งรถน้ำจำนวน 2 คัน พร้อมตัวแทนพนักงานเข้าร่วม พิธีปล่อยรถบรรทุกน้ำ ในโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ในครั้งนี้ด้วย
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937