ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ กปภ. ครั้งที่ 7/2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ กปภ. ครั้งที่ 7/2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายปราโมทย์  ฉันทะ เป็นประธานในการจัดประชุมฯ พร้อมด้วยนายจินดา วงศ์ประยูรศรี ประธานสหภาพแรงงาน กปภ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937