ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนันสนุนโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนันสนุนโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นางสาวนริสา ปรีชา หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 ขวด เพื่อร่วมสนันสนุนโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญญบูรี เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937