ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ในการเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่(Mobile Plant) ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำสระเก็บน้ำพระราม 9
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ในการเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่(Mobile Plant) ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำสระเก็บน้ำพระราม 9
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 30 มีนาคม 2561 นำโดยนางดาวรุ่ง ปิติปัญญา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4 พร้อมด้วยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และหัวหน้างาน พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ในการเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่(Mobile Plant) ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937