ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ)ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(พ)
กปภ.สาขารังสิต(พ)ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(พ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (28 มี.ค.)61 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต(พ) นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผช.ผอ.กปภ.ข.2 รก.ผจก.กปภ.(พ)สาขารังสิต เป็นประธานในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(พ) โดยมีกองแผนงานโครงการหลัก กปภ.สำนักงานใหญ่เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ในวันที่ 29 มี.ค.61 กปภ.สาขารังสิต(พ) จะร่วมกับเทศบาลตำบลบางกระสั้น เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937