ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทองจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาอ่างทองจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองนำโดยนายวรดี  ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561 ณ บริเวณหน่วยบริการแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยออกให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำพร้อมดูแลระบบประปาภายในบ้านและทำการซ่อมแซมท่อภายในบ้านที่รั่วและชำรุดให้แก่ผู้ใช้น้ำ และประชาสัมพันธ์โครงการใช้น้ำอย่างประหยัด, ผูกลวดตีตรามาตร, ติดหลอดใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา พร้อมกันนี้ได้แจกเอกสารและแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ของ กปภ. ทั้งนี้ยังให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก
.............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937