ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)" ณ ชุมชนมอดินแดง ซ.3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)" ณ ชุมชนมอดินแดง ซ.3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)" ณ ชุมชนมอดินแดง ซ.3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   วันศุกร์ ที่  20 มีนาคม 2561  จำนวนผู้ใช้น้ำ  50ราย โดยได้ทำการออกเยี่ยมพบปะผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา สอบถามปัญาเกี่ยวกับสีน้ำและกลิ่นน้ำประปาในช่วงที่ฝนตกแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รวมถึงให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ท่อแตกรั่ว ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ้านที่ชำรุด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง หากผู้ใช้น้ำท่านใดประสบปัญหาเรื่องระบบประปาภายในบ้าน,พบท่อแตกท่อรั่ว หรือต้องการแจ้งเหตุขัดข้องในการให้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่  กปภ.สาขาปากช่อง โทรศัพท์ 044 - 311496
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937