ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมซักซ้อมระบบสารสนเทศด้านผู้ปฏิบัติการ (OIS) ให้กับ กปภ.สาขา
กองโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมซักซ้อมระบบสารสนเทศด้านผู้ปฏิบัติการ (OIS) ให้กับ กปภ.สาขา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 กองโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมซักซ้อมระบบสารสนเทศด้านผู้ปฏิบัติการ (OIS) โดย นางสิรินันทน์ ชินคชบาล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัดประชุมซักซ้อม และนายสัญญวุฒิ ธนพานิช เป็นวิทยากรให้กับ กปภ.สาขาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ OIS ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป 
................................................
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937