ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต นำพนักงานในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตามหลักกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
...................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937