ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
กปภ.สาขาชัยบาดาล ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า "Morning Talk" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยพูดคุยเรื่องผลการดำเนินงาน การเพิ่มผู้ใช้น้ำขยายเขต การให้บริการลูกค้าตามระบบ SEPA , I CARE MODEL และ PWA 4.0 ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป        
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937