ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรม Big Clearning Day ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรม Big Clearning Day ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 มีนคม 2561 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561 ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และพื้นที่โดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าเดินทางเข้ามาใช้บริการ
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937