ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบประปาแก่เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มิสเตอร์ประปา ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบระบบภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานให้ได้มาตรฐานโดยไม่คิดค่าแรงอีกด้วย
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937