ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ร่วมกันจัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ร่วมกันจัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำโดยนางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยพูดคุยอุปสรรค์การทำงานที่ผ่านมา พร้อมแนะแนวทางในการทำงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายต่อไป    
...................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937