ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย โครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย โครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5-6มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ออกพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีในการออกหน่วยครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่ผู้ใช้น้ำ ณ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ สนใจมายื่นคำร้องขอติดตั้งเป็นจำนวนมาก
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937