ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
กปภ.สาขาโนนสูง จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดยหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และโรงกรองน้ำเทศบาลตำบลด่านคล้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้ความรู้เรื่องระบบประปาแก่เจ้าหน้าที่ อปท.  พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบท่อแตก ท่อรั่วภายในบ้าน พร้อมบริการซ่อมแซมให้ฟรีไม่มีค่าแรงตาม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ อปท. ในพื้นที่ในกิจกรรมครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการบำรุงรักษาระบบประปาในอาคารบ้านเรือน การประหยัดน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมกับสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กปภ. เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำและประชาชนต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้สร้างความพึงพอใจแก่หน่วยงาน อปท. และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
...............................................
 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937