ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง
กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาที่ได้มาตรฐานให้กับเจ้าหน้าที่ อบต. โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กองควบคุมระบบผลิตและคุณภาพน้ำ กปภ.ข.2 ทั้งนี้เพื่อนำไปถ่ายทอดส่งต่อให้แก่ประชาชนให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เตรียมพร้อมรับภัยแล้งต่อไป
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937