ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดกิจกรรมโครงการ "ประปาเพื่อเพื่อประชารัฐ"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จัดกิจกรรมโครงการ "ประปาเพื่อเพื่อประชารัฐ"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดยนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับ อบต.ลาดชิด จัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ให้ความรู้เรื่องระบบประปา และวิธีการตรวจสอบระบบประปาภายในอาคาร แก่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน พร้อมลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านของประชาชนอีกด้วย
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937