ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
กปภ.สาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายเฉลิมพล ประเสิรฐสุวรรณ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบประปาภายใน วิธีการสังเกตุท่อแตกภายในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนและผู้นำชุมชนนำไปปรับใช้ต่อไป
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937