ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาสามพราน และ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาสามพราน และ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับนายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการกปภ.สาขาสามพราน และ นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการกปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ในการเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายคือการให้บริการ มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานี ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สำนักงานสวยงาม ตามมาตรฐาน GECC ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937