ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดโครงการประปาประชารัฐ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง
กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดโครงการประปาประชารัฐ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานอำนวยการ และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แก่ประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบระบบประปาและคุณภาพน้ำ การดูแลรักษาระบบประปาภายใน ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่นอกสถานที่ พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937