ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ จัดพิธีทำบุญสำนักงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ จัดพิธีทำบุญสำนักงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ นำโดย นายประกอบ พิทยาภรณ์  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดพิธีทำุบุญสำนักงาน พร้อมบวงสรวงพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่  และทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี ที่จะมาถึงในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937