ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ(ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561) ครั้งที่ 2
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ(ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561) ครั้งที่ 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ(ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561) ครั้งที่ 2 ได้ลงพื้นที่บริเวณตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา พร้อมตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาของกปภ.สาขาธัญบุรี ได้อธิบายขั้นตอนและระบบการทำงาน ตลอดถึงวิธีการดูแแลรักษาท่อประปาและมิเตอร์น้ำให้เจ้าหน้าที่อบต.ลำไทรทราบอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ได้นำรถนิทรรศการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937