ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ให้ความรู้นักเรียนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)
กปภ.สาขาผักไห่ให้ความรู้นักเรียนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ โดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กันให้แก่นักเรียน และ ครู อาจารย์ ในงานนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) หมู่ที่ 11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เข้าร่วมแจก จำนวน 200 ขวด และฉายวีดีทัศน์กระบวนการผลิตน้ำประปาและกระบวนการวัดความขุ่นของน้ำ พร้อมนำของ ชำรวยและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดไปแจกจ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ
...............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937