ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561
กปภ.สาขาครบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Moring Talk ครั้งที่ ๔/๖๑ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาครบุรี โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน และติดตามเร่งรัดหนี้ค่าน้ำการตัดมาตรและติดตั้ง ผู้ใช้น้ำรายใหม่
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937