ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมา จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
กปภ.สาขานครราชสีมา จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา นำโดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ให้แก่บุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด และตัวแทนประชาชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ถือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
.............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937