ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561
กปภ.สาขาพิมาย จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพูดคุยเบื้องต้นการจัดทำโครงการประปาเพื่อประชารัฐ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาศ 2 และพูดคุยหารือ แนวทางแก้ไขปัณหาอุปสรรคในการทำงาน
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937