ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ก้ัน ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขาบ้านนาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ก้ัน ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา นำโดย นายสุภรณ์ เแลียวบุญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านนาจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561 ณ วัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าแรง โดยมีลูกค้าได้รับบริการจากโครงการ ดังนี้ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน จำนวน 40 ราย ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 8 ราย ซ่อมแซมท่อรั่วซึมหน้าบ้าน/นอกบ้าน จำนวน 2 ราย ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน 30 ราย ผูกลวดตีตรามาตรวัดน้ำ จำนวน 5 ราย ระบบตะกอนจากท่อดับเพลิง จำนวน 2 จุด รวมมีลูกค้้าผู้ใช้น้ำได้รับบริการรวมทั้งสิ้น 87 ราย นอกจากนี้ กปภ.สาขาบ้านนายังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกฟรีแก่ลูกค้าที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ด้วย
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937