ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี นำโดย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมตัวแทนพนักงานในสังกัด จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ลงพื้นที่บริเวณอำเภอลำลูกกา พร้อมตัวแทนจากเทศบาลตำบลลำลูกกา ให้ความรู้ด้านระบบประปาฯ ทั้งนี้ พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้าระบบประปาของ กปภ.สาขาธัญบุรี ได้อธิบายขั้นตอน และระบบการทำงาน ตลอดถึงวิธีการดูแลรักษาท่อประปา และมิเตอร์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ทราบอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ต่อไปอีกด้วย
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937