ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2561
กปภ.ข.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ให้การต้อนรับ นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) พร้อมทั้งผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.3 ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ รก.รปก4 ได้ติดตามความคิบหน้าการดำเนินงาน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงาน แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหลังจากประชุมเสร็จ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สายงานรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937