ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการจัดพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีเหล่าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2     
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937