ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 3/2561
กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 3/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นายคมศักดิ์  เศษสิลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3/2561 ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937