ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการเดินรณรงค์แต่งไทย งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการเดินรณรงค์แต่งไทย งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดยนายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการเดินรณรงค์แต่งไทย งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ และประชาชน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937