ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง มอบของที่ระลึก แด่ลูกค้าคนสำคัญของ กปภ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
กปภ.สาขาโนนสูง มอบของที่ระลึก แด่ลูกค้าคนสำคัญของ กปภ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาโนนสูง มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยให้ลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำประปา ที่เป็นลูกค้าประวัติดีไม่มียอดค้างชำระ และขอติดตั้งประปาใหม่ที่สำนักงาน ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2560
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937