ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า และBig Cleaning Day
กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า และBig Cleaning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า โดยพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมา และมอบนโยบายในการทำงาน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม พนักงานทุกคนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
...................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937