ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กเยี่ยมเยียนลูกค้าในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขามวกเหล็กเยี่ยมเยียนลูกค้าในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดย นายจินดาพล กลิ่นเพชร ผจก.กปภ.สาขามวกเหล็ก พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 2 ออกพบปะและให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรแก่งคอย-บ้านนา จ.สระบุรี พร้อมได้นำรถ Pwa Mobile Services ออกประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารของ กปภ.
          สำหรับการพบปะลูกค้าในครั้งนี้ กปภ.สาขามวกเหล็ก ได้ให้บริการซ่อมแซมตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านและหน้าบ้านที่ขำรุดเสียหายโดยไม่คิดค่าแรง โดยมีผู้ใช้น้ำแจ้งขอรับบริการจำนวนหลายหลังคาเรือน และได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยในทันที พร้อมนี้ยังได้มอบของที่ระลึก สมุดโน๊ต และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำด้วย
..........................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937