ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C" ประจำปี 2561
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C" ประจำปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C" ประจำปี 2561 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จ.สระบุรี แก่ผู้จัดการ และ ผู้ปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ของ กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ข. 2 ทั้ง 30 แห่ง        ในการนี้ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 กล่าวต้อนรับ นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) กปภ. และคณะ ที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937