ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกพบผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
กปภ.สาขารังสิต(พ) ออกพบผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต พร้อมด้วย   นางสาวอาณารมย์ สุดใจแจ่ม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ออกพบผู้ใช้น้ำ และอบต.ในพื้นที่ มบ.ดาวเรือง ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี , มบ.ลดาวัลย์ ลากูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี , หมู่บ้านสวนทอง 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้น้ำ
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937