ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่พบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขาบ้านหมี่พบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.สาขาบ้านหมี่ ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน " ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้บริการเรื่องระบบประปา ต่าง และ รับคำร้องขอโอนเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนที่อยู่ผู้ใช้น้ำ ณ วัดบ้านหมี่ใหญ่ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พร้อมนี้ กปภ.สาขาบ้านหมี่ ได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้าในการชำระค่าน้ำ
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937